Valda familjer och personer

Noteringar


Anne Maria PEDERSDATTER-21235

FÖDELSE: Hun var tvilling med Marthe. Funnet i Tune kirkebok, bok 9, 1842-1846, side 31, nr. 162. Foreldrenes bosted var Grythe i Varteig hvor far var gaardmand.

KRISTNING: Faddere var : kone Johanne Olsdatter Kokkim, pige Marie Andersdatter, ungkarl Hans Andersen og Amund Johnsen fra Grythe, og grd.m. Eilert Johnsen Kokkim.


Peter PETERSEN-21240

BIOGRAFI: Han bodde i 1865 på Sulusnes i Varteig. I 1875 og 1891 på Jelsnes i Tune. Bodde i 1900 på Tømmerholt, gnr. 51, bnr. 1 i Tune.

FÖDELSE: Funnet i Tune kirkebok, bok 8, 1837-1841, side 80, nr. 189. Foreldrenes bosted var Ise i Varteig, hvor far, bordskriver Peter Olsen døde 18.08.1840, altså før Peter ble født.

KRISTNING: Faddere var: kone Birthe Olsdatter Langeng, pige Marthe Svendsdatter Ise, selveier Anders Eilertsen Langengen, gjestgiver? Svend Olsen, møllermester Bertran Ise.


Andrine PEDERSDATTER-21004

FÖDELSE: Funnet i Tune kirkebok, bok 9, 1842-1846, side 35, nr. 223. Foreldrenes bosted var Gjelsnes hvor far var gårdmand.

KRISTNING: Faddere var: kone Mari Amundsdatter, pige Maria Schiøllertsdatter, grd.m. Peder Sandersen Gjelsnes, ungkarl Christen og Mathis Amundsen Lande.


Anne Helene PETERSDATTER-21243

FÖDELSE: Funnet i Varteig kirkebok, bok 1, 1861-1877, side 27, nr. 35. Foreldrenes bosted var Tomta i Varteig hvor far var gårdmand.

KRISTNING: Faddere var: Marthe Andersdatter Kokkimbraaten, Siri Marie Pedersdatter Jelsnes, Gunder Sandersen Jelsnes, Julius Hansen Basken, Thore Pedersen Bøe, og Lovise Jensdatter Kallerud.

DÖD: Funnet i Tune kirkebok, bok 16, 1874-1877, side 265, nr. 66.


Ole PETERSEN-21244

BIOGRAFI: Han bodde i 1875 hos sin far på Jelsnes i Tune.

FÖDELSE: Funnet i Tune kirkebok, bok 14, 1864-1868, side 125, nr. 184. Foreldrenes bosted var Jelsnes i Tune og far var arbeider.

KRISTNING: Faddere var: Siri Marie Pedersdatter Jelsnes, John Andersen i Sarpsborg, Julius August Johnsen i Sarpsborg, Anders Emil Johnsen i Sarpsborg, og Anne Sofie Christiansdatter i Sarpsborg.


Peter OLSEN Ise-21241

DÖD: Funnet i Tune kirkebok, bok 8, 1837-1841, side 277, nr. 80. Han var bordskriver, 32 år og bosted Sannesund. Han døde før hans sønn, Peter ble født.


Gunder SANDERSEN Lunde-21245

DÖD: Funnet i Varteig kirkebok, bok 1, 1861-1877, side 205, nr. 6. Han druknet ved en ulykkeshendelse, og liket ble aldri funnet.

FÖDELSE: Funnet i Tune kirkebok, bok 8, 1837-1841, side 89, nr. 77a. Foreldrenes bosted var Lunde i Varteig.

KRISTNING: Faddere var: kone Barbroe Gundersdatter Vestgaard, kone Rebekka Eriksdatter Lunde, grd.m. Syver Eriksen , grd.m. Guldbrand Mathisen, og Christoffer Gundersen Lunde.


Siri Maria PEDERSDATTER-21005

FÖDELSE: Funnet i Tune kirkebok, bok 9, 1842-1846, side 81, nr. 95. Foreldrenes bosted var Nordre Jelsnes i Tune hvor far var gårdmand.

KRISTNING: Faddere var: Anne Amundsdatter Gjelsnes, pige Anne Maria Mathisdatter, ungkarl Anders Eriksen Hasle, grd.m. Jens Sandersen Gjelsnes, og grd.m. Samuel Sandersen Lunde. Siri ble også hjemmedøpt av Guldbrand Gjelsnes.


Sigvart Anton GUNDERSEN-21248

FÖDELSE: Funnet i Tune kirkebok, bok 14, 1864-1868, side 16, nr. 141. Foreldrenes bosted var Jelsnes og far var leilending.

KRISTNING: Faddere var: Barbro Gundersdatter Vestgaard i Varteig, Alexander Pedersen Jelsnes, Christian Andersen Lunde, Erik Gulbrandsen Lunde, og Anne Sophie Christophersdatter Lunde.

DÖD: Funnet i Tune kirkebok, bok 14, 1864-1868, side 216, nr. 1.


Sigvart Anton GUNDERSEN-21249

FÖDELSE: Funnet i Tune kirkebok, bok 14, 1864-1868, side 52, nr. 11. Foreldrenes bosted var Jelsnes hvor far var gårdbruker.

KRISTNING: Faddere var: Andrine Pedersdatter Jelsnes, Peter Petersen Jelsnes, Alexander Pedersen Jelsnes, Christian Andersen Hogends, og Anne Sophie Gundersdatter Lunde i Varteig.


Marie Sofie GUNDERSDATTER-21250

FÖDELSE: Funnet i Tune kirkebok, bok 14, 1864-1868, side 104, nr. 34. Foreldrenes bosted var Jelsnes og far var arbeider.

KRISTNING: Faddere var: Andrine Pedersdatter Jelsnes, Peter Petersen Jelsnes, Alexander Pedersen Jelsnes, Christian Andersen Hougenæset? i Varteig, og Karen Andersdatter Hougenæset? i Varteig.

DÖD: Død før 1875 ? Hun er ikke nevnt i folketelling 1875.


Johannes HANSEN Grythe-21251

FÖDELSE: Funnet i Tune kirkebok, bok 11, 1852-1856, side 15, nr. 244. Foreldrenes bosted var Gryte i Varteig hvor far var selveier.

KRISTNING: Faddere var: kone Marthe Kirstine Christoffersdatter Kongsrød, pige Olea Gundersdatter Grythe, pige Olea Olsdatter Furuholmen, grd.m. Syver Rasmussen Kongsrød, grd.m. Mathis Amundsen Heden, og ungkarl Johannes Andersen Grythe.


Siri Maria PEDERSDATTER-21005

FÖDELSE: Funnet i Tune kirkebok, bok 9, 1842-1846, side 81, nr. 95. Foreldrenes bosted var Nordre Jelsnes i Tune hvor far var gårdmand.

KRISTNING: Faddere var: Anne Amundsdatter Gjelsnes, pige Anne Maria Mathisdatter, ungkarl Anders Eriksen Hasle, grd.m. Jens Sandersen Gjelsnes, og grd.m. Samuel Sandersen Lunde. Siri ble også hjemmedøpt av Guldbrand Gjelsnes.


Inger JOHANNESDATTER-21254

FÖDELSE: Funnet i Varteig kirkebok, bok 1, 1861-1877, side 64, nr. 38. Foreldrenes bosted var Gryte i Varteig og far var lensearbeider.

KRISTNING: Faddere var: Arne Andersen Gryte, Anton Arnesen Gryte, Edvard Andreassen Gryte, Karen Jakobsdatter Gryte, og Regine Sofie Andersdatter Hauggaard.


Caleb PEDERSEN Langmark-21008

FÖDELSE: Uekte født. Far og mor var partnere. Funnet i Tune kirkebok, bok 13, 1859-1863, side 16, nr. 18. Mor var, pige, tjenestepige på Gjelsnes Anne Marie Larsdatter, og far var enkemand, gårdmand Peder Sandersen Gjelsnes.

KRISTNING: Faddere var: Moderen, kone Johanne Larsdatter Plommen, ungkarl Alexander Pedersen, og ungkarl Anders Larsen Furuholmen.

BIOGRAFI: Faren døde da han bare var 14 mnd. gammel. Caleb vokste opp hos moren på Langmark av Jelsnes. Caleb var morens eneste arving i 1884. Han solgte gårdsbruket Langmark, gnr. 6, bnr. 6. Dette har siden ligget under søndre Jelsnes. I 1910 var Caleb Landhandler på Ennenda(Torsbæk).

KONFIRMASJON: Han ble konfirmert i Tune kirke den 05.10.1873.

ÄKTENSKAP: Caleb og Marthe Marie med barn, flyttet til Tune fra Borge i 1885.


Annette LARSDATTER Halvorsrød-21255

FÖDELSE: Hun er uekte født. Oppgitt av Andreas Andreasen Lunde. Det var Lars sitt første leiermaal, og det var Andrine sitt andre leiermaal. Funnet i Varteig kirkebok, bok 1, 1861-1877, side 46, nr. 14. Det sto dette om foreldrene: ungkarl, tjenestedreng Lars Olsen, født 1844 Toreby, oppholdsted Furuholmen, og pige Andrine Aslaksdatter Lunde, født 1842 på Nedre Lunde.

KRISTNING: Faddere var: Anton Andreassen Lunde, Anton Jensen Lunde, Anders Olsen Lundemoen, Anna Andersdatter Lunde, og Elen Marie Andreasdatter Lunde.

BIOGRAFI: I 1910 var hun Landhandlerkone på Ennenda(Torsbæk).


Einar LANGMARK-21261

FÖDELSE: Det sto at han var ekte født i kirkeboka. Funnet i Sarpsborg kirkebok, bok 4, 1892-1899, side 52, nr. 12. Foreldrenes bosted var Torsbækgaden og far var lænsearbeider.

KRISTNING: Faddere var: kone Andrine Pettersen, gbr. Petter Pettersen Tømmerholt i Tune, slagtergut Johan Pedersen, og lænsearbeider Anders Johannesen Jelsnes i Tune.


Arnold LANGMARK-21262

FÖDELSE: Det sto at han var uekte født. Funnet i Tune kirkebok, bok 19, 1898-1904, side 82, nr. 27. Foreldrenes bosted var Torsbæk og far var karbidfabrikkarbeider og enkemand. Mor var: ugift tjener med husstell, Anette Larsen, født 1871.

KRISTNING: Faddere var: kone Berthe Andersen Thorsbæk, pige Barnets mor, ungkarl Johan Pedersen, vognmand Anders Jonsen Thorsbæk, og ungkarl Julius Eriksen Halvorsrød.

BIOGRAFI: Dette sto i kirkeboka når sønnen Arnold ble født: Moderens 3. leiermaal med 2 forskjellige personer. Det var faderens 2. leiermaal.


Caleb PEDERSEN Langmark-21008

FÖDELSE: Uekte født. Far og mor var partnere. Funnet i Tune kirkebok, bok 13, 1859-1863, side 16, nr. 18. Mor var, pige, tjenestepige på Gjelsnes Anne Marie Larsdatter, og far var enkemand, gårdmand Peder Sandersen Gjelsnes.

KRISTNING: Faddere var: Moderen, kone Johanne Larsdatter Plommen, ungkarl Alexander Pedersen, og ungkarl Anders Larsen Furuholmen.

BIOGRAFI: Faren døde da han bare var 14 mnd. gammel. Caleb vokste opp hos moren på Langmark av Jelsnes. Caleb var morens eneste arving i 1884. Han solgte gårdsbruket Langmark, gnr. 6, bnr. 6. Dette har siden ligget under søndre Jelsnes. I 1910 var Caleb Landhandler på Ennenda(Torsbæk).

KONFIRMASJON: Han ble konfirmert i Tune kirke den 05.10.1873.

ÄKTENSKAP: Caleb og Marthe Marie med barn, flyttet til Tune fra Borge i 1885.


Marthe Marie JOHANNESDATTER Jelsnes-21259

DÖD: Funnet i Sarpsborg kirkebok, bok 4, 1892-1899, side 234, nr. 26. Dødsårsak var: Lungebetennelse.

FÖDELSE: Funnet i Tune kirkebok, bok 13, 1859-1863, side 9, nr. 251. Foreldrenes bosted var Grythe i Varteig hvor far var gårdmand.

KRISTNING: Faddere var: kone Karen Olea Nielsdatter, kone Karen Jacobsdatter, ungkarl Ole Andersen og Anders Pedersen og Ole Pedersen, alle fra Grythe i Varteig.


Anna Marie PEDERSEN-21263

FÖDELSE: Funnet i Borge/Borge kirkebok, bok I-7, 1875-1886, side 131, nr. 119. Foreldrenes bosted var Sellebakk hvor far var slagter.

KRISTNING: Faddere var: sagarbeider Kornelius Kristiansen Sellebakk, sagarbeider Severin Martinsen Sellebakk, Faderen, kone Marie Olsdatter Sellebakk, og pige Laura Olsdatter Sellebakk.


Petra Marie PEDERSEN-21264

FÖDELSE: Funnet i Tune kirkebok, bok 17, 1878-1887, side 158, nr. 7. Foreldrenes bosted var Jelsnes og far var lænsearbeider.

KRISTNING: Faddere var: Moderen, pige Marie Johannesen Jelsnes, gbr. Alexander Pedersen Jelsnes, gbr.sønn Sigvard Alexandersen Jelsnes, og handelsbetjent Ole Pedersen i Sarpsborg.


Hjalmar PEDERSEN-21265

FÖDELSE: Funnet i Tune kirkebok, bok 18, 1887-1898, side 11, nr. 108. Foreldrenes bosted var Jelsnes i Tune og far var slagter.

KRISTNING: Faddere var: fyrbøder Anders Eriksen Sarpsborg og kone Ingeborg Larsen, pige Marie Johannesen Jelsnes, tjener Anders Johannesen Jelsnes, og ungkarl Reinert Tholander.


Marthe Marie PEDERSEN Langmark-21260

FÖDELSE: Det sto i kirkeboka at hun var uekte født ? Funnet i Sarpsborg kirkebok, bok 4, 1892-1899, side 21, nr. 2. Foreldrenes bosted var Torsbækgaden og far var lænsearbeider.

KRISTNING: Faddere var: Faderen, snedker Tøger Nielsen, snedker Ole Nielsen, kone Magdalene Jonsen, og pige Anette Larsen.

BIOGRAFI: I 1910 staar hun i farens forretning på Ennenda(Torsbæk).