Valda familjer och personer

Noteringar


Halvor HALVORSEN Strålsund-19212

KRISTNING: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 1, 1733-1759, side 72, nr. 5. Foreldrenes bosted var Strålsund på Kråkerøy. Faddere var: Erich Myhre, Anders Strålsund, Lucie Holte, Marthe Allerød, og Johanne Knudsdatter på Allerød. Barnet ble introdusert i kirken, den 22. oktober 1747.

DÖD: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 4, 1816-1838, side 224, nr. 20. Han var føderådsmand på Strålsund på Kråkerøy da han døde.

BIOGRAFI: Halvor giftet seg med Ragnild fra Smertu i Gamle Glemmen kirke 9/12-1772. Halvors far, Halvor Henrichsen, døde allerede før sønnen ble født. Sønnen på nabogården, Anders Nielsen, forpaktet gården til Halvor kunne overta i 1774. Halvors mor, som også het Ragnild Olsdatter, bodde også sammen med dem. I manntallet 1762 er hun enke og bruker av gården.Ifølge bygdeboken på Kråkerøy kjøpte Halvor tre skinn i Strålsund for 36 daler 8. oktober 1772. Den 2. desember 1774 kjøpte han ytterligere en hud for 100 daler. Selger var hans savigerfar, Ole Stenersen på Smertu. Ved kjøpet i 1774 heter det at Anders Nielsen fortsatt var bruker av gården, og at Halvor selv måtte besørge gården ryddiggjort. Anders Nielsen bodde på gården til sin død. I 1802 var gården verdsatt til 595 daler. De to brukene på Strålsund var da like store. Strålsund ble delt i 1778 mellom Halvor Halvorsen og Nils Olsen. De delte både innmark og utmark. Halvor skulle ha <uformeent og uforhindret> vei over den søndre part av gården. De vskulle ha felles havnegang inntil årets avling var bragt i hus, men ikke senere. Gården hadde vært brukt av to brukere fra begynnelsen av 1700-tallet, men altså uten klare grenser for hva den ene og den andre skulle drive og eie. Ved skiftet etter Ragnild i 1808 fantes det på gården fire kuer, en kalv, fem sauer, to lam og en gris. De hadde fått åtte barn sammen. I 1819 var det fire hester, seks kyr og seks sauer på Strålsund. Folkene på Strålsund drev også mye med fiske på denne tiden. Det ser vi i et skifte fra 1801 hvor det er registrert <2 fiskegarn, 1 Knippe Fiskesnører med Steener, 4 Fiskequarter med Kurv og med Bøtte, 1 Tine>. Flere bønder i dette området var småredere ved siden av landbruket, såkalte <bonderedere>. I 1817 eide både Halvor Strålsund og sønnen Didrik åpne båter beregnet på tomanns besetning. Didrik hadde da kommet tilbake etter flere års fengsel i <prisonen> i England. Han ble praiet av engelskmennene på havet. De bordet en rekke lasteskuter etter at de hadde overrasket danskene i København og tatt med seg hele den dansk/norske flåten til England i august 1807. I England satt de norske sjømennene i årevis på halvråtne fangeskip. Didrik var nok bare en tenåring da han ble ført dit som krigsfange. Gammel tradisjon forteller at det for nærmere 300 år siden ble seilt trelast fra Strålsund til Danmark i åpne båter. Kjennere mener imidlertid denne farten foregikk fra begynnelsen av 1800-tallet. Halvor Halvorsen døde som føderådsmann på Strålsund. Han oppgis da å være 83 år gammel.


Ragnild OLSDATTER-19213

KRISTNING: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 1, 1733-1759, side 80, nr. 3. Foreldrenes bosted var Smertu. Faddere var: Ougen Ellingsen, Hans Clausen, Asbiørn Arvesen, Johanne Knudsdatter, og Gunnild Ougensdatter. Hun ble introdusert i kirken, den 3. april 1749 (Skjærtorsdag).

DÖD: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 3, 1803-1815, side 276, nr. 22. Hun var kone oig bodde på trålsund, da hun døde.


Halvor HALVORSEN-19214

KRISTNING: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 2, 1771-1803, side 54, nr. 2. Foreldrenes bosted var Strålsund. Faddere var: Mari Biørnsdatter Strålsund, Mari Larsdatter Indlauget, Sidsel Hansdatter Holme, Ouen Erichsen Holme, og Erich Siversen fra Waterland. Barnet ble introdusert i kirken, den 1. mars 1778 (Fastelavenssøndag).

BEGRAVNING: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 2, 1771-1803, side 24, nr. 6. Bosted var Strålsund på Kråkerøy.


Ingeborg HALVORSDATTER-19217

KRISTNING: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 2, 1771-1803, side 80, nr. 9. Foreldrenes bosted var Strålsund på Kråkerøy. Faddere var: Lene Maria Ouensdatter Eiet, pige Birthe Hansdatter Enhuus, Nils Olsen Strålsund, Simon Larsen Allerød, og Anders Hansen Holme.

BEGRAVNING: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 2, 1771-1802, side 35, nr. 9.


Halvor HALVORSEN-19218

KRISTNING: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 2, 1771-1803, side 97, nr. 32. Foreldrenes bosted var: Strålsund på Kråkerøy. Faddere var: Mari Biørnsdatter Strålsund, pige Anne Malene Ougensdatter Enhuus, Larine Hansdatter Enhuus, Simon Larsen Allerød, Ole Hansen Allerød, og Anders Asbiørnsen Røed.


Ole HALVORSEN-19225

BIOGRAFI: Han nevnes som et av barna i skiftet til hans mor i 1808 da moren dør.

KRISTNING: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 2, 1771-1808, side 109, nr. 12. Foreldrenes bosted var Strålsund på Kråkerøy. Faddere var: Marit Olsdatter Allerød, Mari Asbiørnsdatter Røed, Niels Olsen Strålsund, Simen Larsen Allerød, og Joen Olsen Smertu.


Anders MIKKELSEN Holte-19216

KRISTNING: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 2, 1771-1803, side 76, nr. 25. Foreldrenes bosted var Holthe på Kråkerøy. Faddere var: mMaria Biørnsdatter Strålsund, Gunil HansdatterFemdahl, Ole Pedersen Alshus, Simen Larsen Allerød, og Ole Hansen Allerød. Barnet ble introdusert i kirken, den 9. september 1781.


Ragnhild HALVORSDATTER Strålsund-19215

KRISTNING: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 2, 1771-1803, side 63, nr. 19. Foreldrenes bosted var Strålsund på Kråkerøy. Faddere var: Ingeborg Paulsdatter Rød, pige Sidsel Hansdatter Holme, u.k. Ouen Erichsen Holme, Simen Larsen Allerød, og Elling Hansen Smertu. Barnet ble introdusert i kirken den 5. september 1779.


Ingeborg ANDERSDATTER-19226

KRISTNING: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 3, 1803-1815, side 115, nr. 4. Foreldrenes bosted var Strålsund. Faddere var: Larine Hansdatter Strålsund, Helvig Michelsdatter Holthe, Anders Halvorsen Allerød, Hans Asbiørnsen Holthe, og Arne Joensen Allerød. Alle fra Kråkerøy. Barnet ble introdusert i kirken, den 19. januar 1806.


Michel ANDERSEN-19227

KRISTNING: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 3, 1803-1815, side 131, nr. 3. Foreldrenes bosted var Strålsund. Faddere var: Larine Hansdatter Strålsund, Elen Maria Sørensdatter Enhus, Anders Halvorsen Allerød, Niels Halvorsen Strålsund, og Asbjørn Michelsen Holthe.


Ragnild ANDERSDATTER-19230

FÖDELSE: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 3, 1803-1815, side 141, nr. 3. Foreldrenes bosted var Holthe på Kråkerøy. Faddere var: Anne Augensdatter Holthe, Birthe Andersdatter Allerød, Anders Halvorsen Allerød, Niels Halvorsen Strålsund, og Anders Olsen Holme.

DÖD: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 3, 1803-1815, side 288, nr. 10.


Ole ANDERSEN-19231

FÖDELSE: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 3, 1803-1815, side 154, nr. 9. Foreldrenes bosted var Strålsund på Kråkerøy, og far var matros. Faddere var: Ingeborg Nielsdatter Holme, Birthe Maria Andersdatter Allerød, Anders Halvorsen, Ole Joensen Allerød, og Anders Olsen Holme. Alle fra Kråkerøy.


Andrea ANDERSDATTER-19232

FÖDELSE: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 4, 1816-1838, side 17, nr. 29. Foreldrenes bosted var Holte på Kråkerøy, og far var matros.

KRISTNING: Faddere var: Anne Thorersdatter Allerød, pige Berthe Jensdatter Lunde, Olia Jensdatter Alshus, grd.m. Hans Asbjørnsen Holte, Ole Jonsen Allerød, og ungkarl Asbjørn Larsen Holthe.


Ragnild ANDERSDATTER-19233

FÖDELSE: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 4, 1816-1838, side 59, nr. 14. Foreldrenes bosted var Holte på Kråkerøy, og far var matros.

KRISTNING: Faddere var: Ane Thorersdatter Alshus, matros Hans Andersen, Simon Olsen Allerød, og Asbjørn Larsen Holthe. Alle fra Kråkerøy.


Maren ANDERSDATTER-19234

FÖDELSE: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 4, 1816-1838, side 113, nr. 12. Foreldrenes bosted var Strålsund på Kråkerøy, og far var styrmand.

KRISTNING: Maren ble hjemmedøpt den 4. mars 1822, og døpt i kirken den 13. mars 1822. Faddere var: Anne Thorersdatter Allerød, Oliana Jensdatter Alshus, Hans Asbjørnsen Holte, Didrich Halvorsen Strålsund, og Hans Jensen Alshus.


Didrik HALVORSEN Strålsund-19219

KRISTNING: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 2, 1771-1803, side 130, nr. 3. Foreldrenes bosted var: Strålsund på Kråkerøy. Faddere var: Marie OlsdatterEva? MariaOuensdatter, Nils Olsen Strålsund, Ole Hansen Allerød, og Ole Jonsen Allerød.

BIOGRAFI: Didrik var matros, og skuten ble tatt av engelskmennene under Napoleon-krigen, krigen med England. Satt i fengsel i England i flere år. DE hadde tre sønner, Ole Henrik Didriksen(f.1816), Reinert Didriksen(f.1821) og Hans Edvard Didriksen(f.1826).

DÖD: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 7, 1853-1862, side 141, nr. 27. Han var gårdmand med bosted på Strålsund da han døde, 64 år gammel.


Berthe OLSDATTER Holme-19220

KRISTNING: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 2, 1771-1803, side 119, nr. 47. Foreldrenes bosted var: Allerød på Kråkerøy. Faddere var: Ragnil Olsdatter Strålsund, pige Mari Asbjørnsdatter Røed, Erich Augensen Holme, Niels Olsen Strålsund, og Jens Augensen Alshus.


Ole Henrik DIDRIKSEN-19235

FÖDELSE: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 4, 1816-1838, side 18, nr. 21. Foreldrenes bosted var Strålsund på Kråkerøy, og far var sjømann.

KRISTNING: Faddere var: kone Inger Jørgensdatter Holme, Maren Nielsdatter Strålsund, pige Berthe Jensdatter Alshus, grd.m. Arne Nielsen Rød, Mads Hansen og Jens Augensen Alshus, alle fra Kråkerøy.


Reinert DIDRIKSEN-19236

FÖDELSE: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 4, 1816-1838, side 98, nr. 25. Foreldrenes bosted var Strålsund på Kråkerøy, og far var gårdmand.

KRISTNING: Faddere var: kone Maren Nielsdatter Strålsund, pige Birthe Andersdatter Allerød, Anders Olsen Holme, Christen Christensen Strålsund, og Diderich Jørgensen Fuglevig.


Hans Edvard DIDRIKSEN-19237

FÖDELSE: Funnet i Glemmen kirkebok, bok 4, 1816-1838, side 164, nr. 5. Foreldrenes bosted var Strålsund på Kråkerøy.

KRISTNING: Faddere var: kone Maren Nilsdatter Strålsund, pige Oliana Jensdatter, Christen Christensen Strålsund, Halvor Andersen Allerød, Augen Jensen Alshus, og Ole Olsen Holme.


Halvor HENRICHSEN Strålsund-19221

BIOGRAFI: Se side 81 i boka til Rino Rådal.


Ole STENERSEN Smertu-19223

BIOGRAFI: Se side 81 i boka til Rino Rådal.


Ole HANSEN Holme-19238

BIOGRAFI: Ole Hansen (1746-1814) fikk skjøte på 1 tønne malt i Holme av sin far 5. juni 1789. I 1791 ervervet han nok 1 tønne malts skyld og eide dermed hele farsgården. Ole Holme ble etterhånden en velstående mann og hadde penger stående mot pant i atskillige gårder, ikke bare i Kråkerøy, men også i distriktet omkring. Han ble gift i 1778 med Mari Olsdatter Rød (død 1806). Samme år hun var død inngikk han nytt ekteskap, denne gang med Ingeborg Nielsdatter Bjørnevågen (1785-1818). I sine to ekteskap hadde han i alt 9 barn, men flere døde som små. Sønnen Anders overtok farsgården og datteren Berthe (f. 1788) ble gift med Didrik Halvorsen Strålsund.


Ole HANSEN Holme-19238

BIOGRAFI: Ole Hansen (1746-1814) fikk skjøte på 1 tønne malt i Holme av sin far 5. juni 1789. I 1791 ervervet han nok 1 tønne malts skyld og eide dermed hele farsgården. Ole Holme ble etterhånden en velstående mann og hadde penger stående mot pant i atskillige gårder, ikke bare i Kråkerøy, men også i distriktet omkring. Han ble gift i 1778 med Mari Olsdatter Rød (død 1806). Samme år hun var død inngikk han nytt ekteskap, denne gang med Ingeborg Nielsdatter Bjørnevågen (1785-1818). I sine to ekteskap hadde han i alt 9 barn, men flere døde som små. Sønnen Anders overtok farsgården og datteren Berthe (f. 1788) ble gift med Didrik Halvorsen Strålsund.