Valda familjer och personer

Noteringar


Ingeborg Mathea ANDREASDATTER-18964

BIOGRAFI: I folketellingen for Halden i 1900, bodde hun som enslig i Busterudgaten. Hennes sønn Andreas var høvleriarbeider og hennes datter Julie Magrethe var typograf. Alle er født i Halden. Hennes navn står der som Mathea Ingeborg, men det skal være Ingeborg Mathea.

FÖDELSE: Funnet i Halden kirkebok, bok I-5, 1834-1845, side 154, nr. 47. Foreldrenes bosted var Festningen hvor far var gevaldiger.

KRISTNING: Faddere var: Elen Woldemansen, gevaldiger Woldemans hustru, pige Inger Marie Olsdatter, overgevaldiger Ole Lian, gevaldiger Henrik Jensen, og faderen selv.


Anna Kaisa JOHANNESDOTTER-3720

BIOGRAFI: Anna Kajsa fikk Dagmar Josefine med ukjent far. Anna Kajsa giftet seg 1901 med Andreas Larsen, som blir stefar til Dagmar Josefine.

FÖDELSE: Funnet i Dals-Ed kirkebok i Älvsborgs Län, Sverige, bok C:5, fødde 1865-1874, side 30, GID: 592.8.47300. Ser ut til at foreldrene ikke var gift. Det sto: Høkedalen. piga Stina Kajsa Jansdotter Stolt. Vitnen: fadren soldat Jan Peter Stolt och dets hustru Katrina Andersdotter Stolt. Fastemannen: Johannes Svensson ibm(Stolt). /24 år/. Dette var foreldrenes første barn.


Johannes SVENSSON-18966

FÖDELSE: Funnet i Dals-Ed kirkebok, bok C:3, fødde 1823-1846, side 59, nr. 5. GID: 592.28.73700. Når det gjelder hans foreldre, så står det feil foreldre i fødelseboken for Dals-Ed. Se mail jeg fikk fra Gunn-Britt Larsson. Hun har kommet fram til at foreldrene heter Sven Andersson f. 1788 i Nössemark, og Anna Cajsa Larsdotter f. 1804 i Steneby, (hans andre hustru). Sven sin første hustru hette Maria Arvidsdotter.

KRISTNING: Faddere var: soldat Andreas Stolt fra Høkedalen, og hans hustru, Maria Bryngelsdatter fra Høkedalen.


Stina Kajsa JANSDOTTER-18967

FÖDELSE: Funnet i Dals-Ed kirkebok, bok C:3, fødde 1823-1846, side 129, nr. 39. Far var soldat, Jan Peter Stolt, og Katrina Andersdotter. Deres bosted var Høkeseter(Høkedalen sødre).


Sven Peter JOHANNESSON-18978

FÖDELSE: Funnet i Dals-Ed kirkebok, bok C:5, fødde 1865-1874, side 56, nr. 4. Foreldrenes bosted var sødre Høkedalen. Dette var foreldrenes andre barn.

KRISTNING: Faddere var: torparen, Andreas Olsson och dets hustru Lisa Olsdotter i Ed. Barnet ble døpt av: Nordenhaag.


Johan Anton JOHANNESSON-18979

FÖDELSE: Funnet i Dals-Ed kirkebok, bok SCB, fødde 1875, GID: 100015.79.52600. Foreldrenes bosted var sødre Høkedalen. Foreldrene var: Johannes Svensson og Stina Kajsa Jansdotter. Dette var foreldrenes tredje barn.

DÖD: Funnet i Dals-Ed kirkebok, bok SCB, Vigsel,død 1875, GID: 100015.7.51700. Dødsårsak var okänd. Foreldrenes bosted var sødre Høkedalen.


Kristina JOHANNESDOTTER-18980

FÖDELSE: Funnet i Dals-Ed kirkebok, bok SCB, fødde 1876, GID: 100015.81.36100. Foreldrenes bosted var: søndre Høkedalen hvor far var torpare. Dette var foreldrenes fjerde barn.


Karolina JOHANNESDOTTER-18981

FÖDELSE: Funnet i Dals-Ed kirkebok, bok SCB, fødde 1878, GID: 100015.120.6390. Foreldre: arbetaren Johannes Svensson från sødra Høkedalen og hans hustru, Stina Kajsa Stolt. Dette var foreldrenes femte barn.


Johan Anton JOHANNESSON-18982

FÖDELSE: Funnet i Dals-Ed kirkebok, bok SCB, fødde 1881, GID: 100015.26.36100. Foreldrenes bosted var sødra Høkedalen hvor far var torpare. Dette4 var foreldrenes sjette barn.


Oskar JOHANNESSON-18983

FÖDELSE: Funnet i Dals-Ed kirkebok, bok SCB, fødde 1884, side -, nr. 80, GID: 100015.100.4450. Foreldrenes bosted var Søndre Høkedal. Dette var foreldrenes syvende barn, hvorav 6 lever.


Jan Petter Andersson STOLT-18976

FÖDELSE: Funnet i Laxarby kirkebok, bok C:4, 1782-1855, side 153, nr. 3 for november. Foreldrenes bosted var: Näresbyn i Laxarby, Älvsborg, Sverige.

BIOGRAFI: I folketellingen for Dals-Ed i Älvsborg, var han i tellingen avskediget soldat, nr. 989. Han med kone og barn bodde da på gården Høkedalen Sødra i Dals-Ed i Älvsborg. Han var da inhysad på gården.

KRISTNING: Faddere var: Anders Svensson, Britta Asmundsdotter Næresbyn, Brynte Nilsson, og Lisa Amundsdotter Næresbyn.


Katrina ANDERSDOTTER-18977

FÖDELSE: Det er ingen kirkebok for 1819, men hun står i alle folketellinger at hun er født i 1819, også når hun giftet seg ble året som født, 1819.


Maja Lisa JANSDOTTER-18997

BIOGRAFI: Hun flyttet til Töftedal den 17.11.1870 ifølge husforhørslengden.

FÖDELSE: Funnet i Dals-Ed kirkebok, bok C:4, fødde 1835-1848, side 127, nr. 61. Foreldrenes bosted var Hökedalen i Dals-Ed.

KRISTNING: Faddere var: afskediget soldat, Olof Nyström og hustru Anneka Johansdotter, Hökedalen. Maja Lisa ble døpt av: K. J. Alèn.


Anders Magnus JANSSON-18998

BIOGRAFI: Det står i husforhørslengden i Dals-Ed, at han flyttet til Norge den 17.02.1871.

FÖDELSE: Funnet i Dals-Ed kirkebok, bok C:5, fødde 1847-1859, side 187, nr. 72. Foreldrenes bosted var Hökedalen i Dals-Ed.


Johan August JANSSON-18999

FÖDELSE: Funnet i Dals-Ed kirkebok, bok C:5, fødde 1847-1859, side 207, nr. 86. Foreldrenes bosted var sødra Hökedalen i Dals-Ed.

DÖD: Funnet i Dals-Ed kirkebok, bok SCB, Døde 1869, GID: 100015.83.9900. Nr. 1 i inførselen.


Anna Lena JANSDOTTER-19000

FÖDELSE: Funnet i Dals-Ed kirkebok, bok C:5, fødde 1847-1859, side 229, nr. 23. Foreldrenes bosted var sødra Hökedalen.


Carl JANSSON-19001

FÖDELSE: Funnet i Dals-Ed kirkebok, bok C:5, fødde 1847-1859, side 253, nr. 31. Foreldrenes bosted var sødra Hökedalen i Dals-Ed.


Martin JANSSON-19002

FÖDELSE: Funnet i Dals-Ed kirkebok, bok SCB, fødde 1863, GID: 100015.50.14700, inførsel nr. 67. Foreldrenes bosted var sødra Hökedalen i Dals-Ed.


Selma JOHANNESDOTTER-18984

FÖDELSE: Funnet i Dals-Ed kirkebok, bok SCB, fødde 1887, side -, nr. 9. Foreldrenes bosted var Sødre Høkedalen. Dette var foreldrenes åttende barn, hvorav 7 lever.


Julia JOHANNESDOTTER-18986

FÖDELSE: Funnet i Dals-Ed kirkebok, bok SCB, fødde 1891, side -, nr. 66. Foreldrenes bosted var Sandaker hvor far var inhysare. Dette var foreldrenes niende barn, hvorav 8 lever.


Anders ANDERSSON-18988

FÖDELSE: Funnet i Laxarby kirkebok, bok C:4 fødde 1782-1855, side 29, nr. 2. Foreldrenes bosted var Nærsbyn i Laxarby.

KRISTNING: Faddere var: Anders Jönsson och konen Maria Thomasdotter i Gärane.


Caisa JANSDOTTER-18989

FÖDELSE: Funnet i Steneby kirkebok, bok C:4, fødde 1774-1829, side 93, nr. 17.

KRISTNING: Faddere var: Bryngel Olofsson, og dets hustru Kirstin Pärsdotter.


Benjamin ANDERSSON-18993

FÖDELSE: Funnet i Laxarby kirkebok, bok C:4, fødde 1782-1855, side 167, nr. 48. Foreldrenes bosted var Närsbyn i Laxarby.


Maria ANDERSDOTTER-18994

FÖDELSE: Funnet i Laxarby kirkebok, bok C:4, fødde 1782-1855, side 175, nr. 28. Foreldrenes bosted var Närsbyn i Laxarby.